Teoretiske fag - Bærekraft og Entreprenørskap

En kvinne som danser i blomstereng

Bærekraft

Bærekraftig samfunn og samtidsdans i kontekst. Forståelse for FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan jobbes med i et kunstnerisk perspektiv. Det legges fokus på hvordan prosjekter og forestillinger kan gjennomføres på en bærekraftig måte. Studentene vil få undervisning om bærekraftsmålene i sammenheng med det samfunnet vi lever i. Det legges vekt på samspillet mellom menneske, samfunn og natur. Dette teoretiske faget tar for seg kunstens betydning i samfunnet og hvordan den kan være med på å skape diskusjon og engasjement om viktige temaer.

Et bilde av en passasje med street art.

Entreprenørskap

Hva driver deg? Hva ønsker du å utrette med din kunst? Er det mulig å jobbe med dans utenfor scenerommet? Hvordan kan dansekunstnere samarbeide med andre kunstaktører, komunale tjenester og næringsliv? Dette vil være noen av fokusene på skolen. Her vil du få verktøy som kan drive deg videre inn i ditt kunstneriske vikre. Drivkraft, identitet og verdier, tidsstyring og selvledelse, økonomi, konseptutvikling og markedsføring, innovasjon, nytenkning og entreprenørskap er temaer som vektlegges i dette teoretiske faget slik at studentene skal være kompetente til å skape sine egne arbeidsplasser etter endt utdanning.

Copyright 2021 - Spirea Design