Farger bringer glede, variasjon og følelser til livet. Det vil vi formidle. Livet er ikke svart eller hvitt, men alt i mellom.

Skolen vår

På Agder Kunstfagskole blir hverdagen fylt med trening, spennende prosjekter og nytenkning innen dansekunst. Du vil møte engasjerte pedagoger og gjestelærere som er aktive i scenekunstfeltet, og som gjerne jobber med dans og bevegelse utenfor scenerommet. Du vil bli utfordret på å tenke nytt, ta ideene dine videre og konkretisere visjonene dine slik at de kan settes ut i livet. Vi ønsker at du skal bli kjent med andre kunstnere og være klar til å jobbe selvstendig som danser etter endt utdanning.


Vår
 skole har et tydelig fokus på bærekraft, det er viktig for oss og vi håper det er viktig for deg? Både ansatte og studenter blir utfordret på å tenke og handle etisk. Alt fra forsvarlig forbruk, produksjon og ikke minst hvordan kunsten kan bidra til verdier, holdninger, diskusjon og å sette lys på aktuelle temaer. Vi vet at dans og bevegelse er viktig som formidling og kommunikasjonskanal. Og vi mener den hører hjemme på mange arenaer i samfunnet. Bli med å utforske hvordan vi kan ta dans og bevegelse videre.

Våre verdier
Photo by ev on Unsplash

Våre verdier

Med kunst og kreativitet bygger vi mennesker og samfunn. Verdigrunnlaget til Agder Kunstfagskole tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Drift, undervisning, produksjon og samarbeid skal etterstrebe bærekraft, og valg av lærere og samarbeidspartnere gjenspeiler dette. Vi har tro på at vi kan gjøre verden til et bedre sted. Det handler om bevisstgjøring, ansvarliggjøring og om å ta gode valg for seg selv, skolen og for jorda. Vi har valgt ut 8 mål som er viktige for oss, gjort de relevante og lette å forstå. Slik kan alle som er involvert i skolen være med på å gjøre en forskjell. Spesielt viktig for oss er det å jobbe med bærekraft i kunstnernes virke gjennom entreprenørskapsdelen av studiet.

Agder kunstfagskole samarbeidspartnere
Photo by Shane Rounce on Unsplash

Samarbeidspartnere

Som en del av skolehverdagen, vil samabreid med flere ulike aktører være en viktig del av undervisningen. Utveksling av kunnskap og kompetanse og tverrfaglige prosjekter vil stå sentralt. Vi vil samarbeide med dansere, kunstnere, næringsliv, festivaler, og flere spennende aktører.

Arendal
Arendal

Beliggenhet

Agder Kunstfagskole ligger i Arendal. Byen har masse sørlandssjarm, samtidig som du har tilgang til kulturtilbud og andre aktiviteter. Her er det mulig å ha kontakt og samarbeid med kunstnere, næringsliv og kommunale aktører på hele Sørlandet. Skolen vil ligge i sentrum, med nærhet til sjø og natur og skape muligheter for konsentrajon, inspirasjon og fordypning i prosessarbeid.

Har du fortsatt spørsmål som ikke ble besvart?

Copyright 2021 - Spirea Design