Våre Partnere

Bilde fra en koreografi fra Nagelhus schia productions. Et par på scenen.
Photo by Nagelhus schia

Nagelhus schia productions

Nagelhus Schia Productions er et nasjonalt samtidsdans kompani med base I Akershus. Agder kunstfagskole vil samarbeide med Nagelhus Schia Productions gjennom tverrfaglige prosjektarbeid med digital teknologi. Med et ønske om å utvide jobbmarkedet for dansere gjennom kreative samarbeid med næringsliv og teknologiske fagfelt.

Mer om Nagelhus Schia Productions

Bilde av en kvinne foran en digital skjerm
Photo by Moltolox

Moltolox Studios

Moltolox Studios er et kreativt digitalstudio som produserer avanserte digitale produkter og tjenester til utdanning, kultur og industrisektoren. Moltolox og Agder Kunstfagskole vil samarbeide om prosjekter med motion capture og full performance spacture og andre tverrfaglige samarbeid med digital teknologi. Samarbeidet vil handle om å utvide jobbmarkedet for kreativ næring og utvikle nyskapende og innovativ scenekunst.

Les mer om Moltolox

Logo til Scenekunst Sør med bilder av medlemmer
Illustration av Scenekunst Sør

Scenekunst Sør

Det regionale kompetansesenteret for scenekunst på Sørlandet. Vi vil samarbeide med om utveksling av kurs, workshops og andre faglige ressurser. Scenekunst Sør er en nettverksaktør som driver bransjeutvikling og tilrettelegging for produksjon og formidling av scenekunst. For Agder Kunstfagskole vil SkS representere møtepunkter med regionens profesjonelle scenekunstmiljø, inngang til tverrfaglige samarbeid og bidra til forståelse og kunnskap om entreprenørskap i kunstfag. I tillegg vil det kunstneriske utvalget i Scenekunst Sør være et faglig råd for Agder Kunstfagskole. Overordnet skal samarbeidet fremme scenekunst og utvide jobbmarkedet for dansere.

Les mer om Scenekunst Sør

Bilde av koreografien "Hoop" som ble vist under festivalen Ravnedans
Photo by Ravnedans

Ravnedans

Ravnedans er en samtidsdansfestival på sørlandet, festivalen er blitt arrangert hvert år siden oppstart i 2010. Ravnedans og Agder Kunstfagskole vil samarbeide om entreprenørskap innen kunstfag, fremming av scenekunst på sørlandet. I tillegg til frivillighet under festivalen vil det være kunnskapsutveksling om hvordan programmere og produsere en festival.

Les mer om Ravnedans

 

 

Kunstbilde av Karen Tjomsland Pettersen
Photo by Karen Tjomsland Pettersen

Karen Tjomsland Pettersen

Billedkunstner med sterkt fokus på bærekraft. Karen holder workshop i ulike materialer og teknikker hvor hun bruker funnet material. Det vil bli lagt opp til å utvikle arbeide sammen med studentene om hvordan bruke sceografi og instalasjon for å tydeliggjøre og forsterke budskap og fremme bærekrfatige materialer og gjenbruk i utvikling av scenekunst. Agder kunstfagskole vil samarbeide med Karen om å utvikle nyskapende scenekunst med fokus på FNs bærekraftsmål.

Illustrasjon og Logo til Innoventi
Illustration Innoventi

Innoventi

Innoventi as er et design og kommunikasjonsbyrå med hovedkontor i Arendal. De representerer et tverrfaglig kreativt miljø som jobber med design og kommunikasjon for alle relevante medier og flater. Agder kunstfagskole og Innoventi vil samarbeide om entreprenørskap innen kunstfag med bærekraft som verdigrunnlag, fremming av scenekunst som kunstform, sosialt entreprenørskap og bærekraft i undervisningen.

Les mer om Innoventi

Gult og blått skyggebilde av mennesker

Agder Nye Teater

Scenekunstkollektiv med base i Arendal. De arbeider med å lage samfunnsengasjerende og eksperimenterende forestillinger for et bredt publikum. Agder kunstfagskole og Agder Nye Teater vil koble studenter og profesjonelle skuespillere sammen i tverrfaglig kreative prosesser og prosjekter. Videre vil det samarbeides om utarbeidelse av nyskapende scenekunst med fokus på FNs bærekraftsmål, samt entreprenørskap innen scenekunst. F.eks. hvordan utvikle og programmere scenekunstproduksjoner. Overordnet skal samarbeidet fremme scenekunst og utvide jobbmarkedet etter endt utdanning.

Les mer om Agder Nye Teater

Copyright 2021 - Spirea Design