Kreative fag

Bilde av neonlys med teksten "dance"
Photo by Georgia de Lotz on Unsplash

Komposisjon og koreografi

Komposisjon og koreografi skal gi form og motiv til bevegelsene og gjennom dette kommunisere en ide, et tema eller budskap. Her vil studentene jobbe med forskjellige komponenter som motiv, bevegelsesinnhold, utvikling, struktur og variasjon. Det skal jobbes med å gi form og motiv til bevegelsene og gjennom dette kommunisere en ide, et tema eller budskap. Her vil studentene jobbe med forskjellige komponenter som motiv, bevegelsesinnhold, utvikling, struktur og variasjon.

Bilde av jente som danser
Photo by Anastasia Chazova on Unsplash

Improvisasjon

I dette faget skal studentene jobbe med ulike metoder og verktøy for improvisasjon. Her skal det eksperimenteres og jobbes spontant med bevegelser i rammer gitt av pedagogen. Det er forbigående skapelse av bevegelser, de er ikke fastsatt på forhånd. Det skal jobbes i kreative prosesser for å utvikle skapende bevegelsesferdigheter. Ved evaluering av det improviserte bevegelsesmaterialet kan bevegelsene ha potenisale for utvikling og brukes videre i arbeid med komposisjon og koreografi.

Mennesker leker med fargen rosa
Photo by Darpan Dodiya on Unsplash

Forestillingsarbeid

Forestillingsarbeid er et kreativt fag der studentene skal jobbe tverrfaglig med de fagene som er relevant for den aktuelle forestillingen. Det legges stor vekt på utvikling av kunstnerisk refleksjon og hvordan samtidsdans kan formidles og jobbes med i et bærekraftsperspektiv. Studentene utfordres til å fremstille samtidsdans i samfunnsmessige kontekster knyttet til bærekraft. Med diskusjon og refleksjon over tema og budskap skal idèene bli til kunstneriske forestillinger hvor formidling til og kommunikasjon med publikum vil være viktig. Det tas utgangspunkt i å produsere forestillinger i samarbeid med medstudenter og skolens samarbeidspartnere.

Foto av jente i blomstereng med speil
Photo by Noah Buscher on Unsplash

Formidling

Scenisk formidling rommer grunnleggende teknikker og verktøy innen skuespill og stemmebruk som skal hjelpe studentene i deres sceniske arbeid med dans og tekst. Det legges vekt på å den fysiske og emosjonelle opplevelsen og det er dansernes impulser som danner grunnlag for å skape karakterer, roller, følelser og situasjoner. Gjennom fysiske og verbale øvelser som handler om intensjon, repetisjon, å lytte og respondere skal tilstedeværelse og formidling i øyeblikket øves opp. Formidling handler om kommunikasjon med publikum og andre kunstnere eller samarbeidspartnere.

Illustrasjonsfoto for musikk, kvinne med headset
Photo by Darius Bashar on Unsplash

Musikk

Musikk er et kreativt fag som omhandler grunnleggende musikkforståelse og musikkredigering. Musikkteori på et svært enkelt nivå hvor rytme, harmoni, melodi og struktur er elementer. Innsikten skal øke forståelsen mellom dans og musikk og gjøre det enklere å kommunisere med musikere.

En dykker under vann, Illustrasjon for prosjektarbeid
Photo by Juan chavez on Unsplash

Prosjektarbeid

I Prosjektarbeid skal studentene jobbe tverrfaglig med de fagene som er relevant for det aktuelle prosjektet. Studentene utfordres til å fremstille samtidsdans i samfunnsmessige kontekster knyttet til bærekraft. Med diskusjon og refleksjon over tema og budskap skal idè bli til kunstnerisk prosjekt/produkt hvor formidling og kommunikasjon med publikum/samarbeidspartner vil være viktig. Det tas utgangspunkt i å gjøre både individuelle og kollektive nye prosjekter.

Copyright 2021 - Spirea Design