Dansetekniske fag

En gruppe mennesker som løper i ring.
Photo by jurien huggins on Unsplash

Samtidsdans

Samtidsdans er et danseteknisk fag som skal  lære studentene å ta impulser fra det som er her og nå, de umiddelbare omgivelsene. Kroppen skal ha frihet og tilgang til å kunne bevege seg fritt og uhemmet innenfor rammene satt av pedagogen.

Samtidsdansen står ikke stille og vil til enhver tid være inspirert av den tiden arbeidet skapes i. Studentene skal utvikle bevegelsesmateriale gjennom bevissthet om fysiske prinsipper og egne bevegelsesmuligheter. Det legges vekt på skapende og utforskende praksis der tid, rom, dynamikk og musikalitet er viktige elementer.

Kvinne som danser
Photo by Isaac Quesada on Unsplash

Moderne dans

Moderne dans er et danseteknisk fag som rommer de tradisjonelle og etablerte dansestilene som f.eks. Cunningham, Horten og Graham teknikk. Her møter studentene en motvekt til ballettens estetikk og linjeføring, og faget skal gi et utvidet bevegelsesrepertoar og en fysisk forståelse for samtiddanses utspring. Faget tar for seg nivåer, vekt, kurver, kontraksjon, bruk av gulv og tyngdekraft, musikalitet og dynamikk.

Kvinne som danser foran havet
Photo by Chermiti Mohamed on Unsplash

Ballett

Ballett er et danseteknisk fag som skal gi studentene en god forståelse for de anatomiske fysiske grunnprinnsippene og bygge en sterk og smidig muskulatur. Faget tar for seg form og struktur gjennom hensiktsmessig teknikk ved barre og senterarbeid. Ballettens linjeføring og estetikk, retninger og rom, samt forståelse og bruk av musikk og dynamikk er viktige elementer. Det vil gjennomgående bli brukt fagteminologi. Faget tar utgangspunkt i den enkelte students fysiske forutsetninger og anatomiske lover/prinsipper.

Bilde av en mann i et akrobatisk hopp
Photo by Beazy on Unsplash

Samtidsdans i kontekst

Det vil også undervises i samtidsdans som teorifag. Samtidsdans i kontekst tar for seg samtidsdanses tradisjoner, historie og egenart i samfunnet. Faget omhandler samtidsdansens tradisjoner og koreografisk historie. Gjennom å lese, se og diskutere tidligere verk og sentrale personer innen samtidsdans skal studentene få forståelse og kjennskap til samtidsdansens historie og egenart. Gjennom refleksjon og analyse skal studentene bli kjent med danseteori og kontekst.

Kunstbilde av kvinne under vann
Photo by Bruce Christianson on Unsplash

Supplerende bevegelsesformer

Supplerende bevegelsesformer skal gi studentene innsikt i ulike teknikker og praksiser som er nærliggende til samtidsdansen. Faget skal være med på å forbedre bevegelsesmønstre og gi studentene økt bevissthet rundt seg selv som person og utøver. Ved å åpne opp for utforskelse av kroppens og bevegelsenes intelekt skal forståelse av hva som er ligger integrert i kroppen oppdages. Aktuelle teknikker er Klein teknikk, Feldenkrais og Body Mind Centering.

Mann i yogaposisjon
AFK - faget grunntrening og akrobatikk

Grunntrening og akrobatikk

Grunntrening vil ta utgangspunkt i hvordan man jobber hensiktsmessig for å ta vare på kroppen sin. Hovedsakelig vil undervisningen bestå av praktiske øvelser som er tilegnet dans som bevegelsesform. Studentene skal lære om kroppens muskel og skjelettanatomi, bevegelsesevner og forbedre styrke og fleksibilitet. Aktuelle treningsformer er pilates, gyrokineses og yoga. Undervisningen tar også for seg skadeforebygging og førstehjelp. Akrobatikk skal utfordre studentene fysisk med elementer og øvelser som kan suppleres i dans. Faget skal gi studentene økt kroppskontroll og gi muligheten for å bruke akrobatiske elementer i dans. Balanse, styrke og mot er viktige elementer.

Copyright 2021 - Spirea Design